Đáp án bài toán lớp 7 thử tài tư duy
 • Nhiều độc giả chưa đưa ra câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo cách giải chưa phù hợp với một bài toán dành cho học sinh lớp 7-8.

  Đề bài: 

  Chia 100 quả bóng vào n chiếc hộp sao cho số bóng trong mỗi hộp đều là một số chứa chữ số 8 (Ví dụ: 8, 48, 88). Nếu n = 5 (hộp), trong đó có hai hộp chứa số bóng giống nhau, những hộp còn lại số bóng khác nhau thì tổng số bóng trong hai hộp nhiều bóng nhất là bao nhiêu?

  dap-an-bai-toan-lop-7-thu-tai-tu-duy

  Ảnh minh họa

  Đáp án: 66 quả bóng.

  Nhận xét: Số lượng bóng chắc chắn là một số không chứa chữ số 8 ở hàng chục vì chỉ có 100 quả, nếu một hộp chứa hơn 80 quả thì số bóng còn lại sẽ không đủ chia cho 4 hộp còn lại theo yêu cầu của đề bài.

  Chữ số 8 đó sẽ xuất hiện ở hàng đơn vị. Có 5 hộp nên sẽ có 5 số chứa chữ số 8 ở hàng đơn vị. Từ đó suy ra phần chục sẽ là 100 - 8x5 = 60.

  Từ dữ kiện hai hộp có số bóng bằng nhau, ta suy ra một trường hợp duy nhất với số bóng lần lượt ở 5 hộp là 8; 8; 18; 28 và 38 quả bóng.

  Như vậy, tổng số bóng trong hai hộp nhiều bóng nhất là 28 + 38 = 66 quả bóng.

  Theo Thanh Tâm - vnexpress

  • Tags: