Tính cách tiết lộ ngành học phù hợp với bạn
 • (Aotrang.com.vn) - Theo dữ liệu được đúc rút ra từ một số nghiên cứu khoa học, tính cách và chuyên ngành bạn chọn học có mối liên hệ với nhau.

  Tính cách tiết lộ ngành học phù hợp với bạn
   

  Tác giả bản đánh giá Anna Vedel đã sử dụng dữ liệu của 12 nghiên cứu về 5 đặc điểm tính cách (“Big Five”) – hướng ngoại, dễ tính, tận tâm, cảm xúc không ổn định và cởi mở với trải nghiệm – cùng với dữ liệu về chuyên ngành đại học của 13.389 sinh viên để tìm ra những mối quan hệ đáng kể giữa đặc điểm tính cách với việc lựa chọn chuyên ngành:

  Hướng ngoại: Những người hướng ngoại thường chọn ngành kinh tế, luật, khoa học chính trị và y khoa. Trong khi đó, những người hướng nội thường chọn nghệ thuật, nhân văn và các ngành khoa học.

  Dễ tính: Đối tượng chọn ngành của những sinh viên dễ tính khá rộng: y khoa, tâm lý học, khoa học, nghệ thuật và nhân văn. Trong khi đó, những người khó tính hơn hay chọn luật, kinh doanh.

  Tận tâm, chu đáo: Sinh viên các ngành nghệ thuật và nhân văn ít khi chu đáo bằng những sinh viên chăm chỉ và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ở các ngành luật, khoa học, kinh tế, kỹ thuật, y khoa và tâm lý học.

  Cảm xúc thất thường: Những sinh viên có cảm xúc ổn định nhất thường chọn ngành kinh doanh – số liệu từ các nghiên cứu cho hay. Trong khi đó, sinh viên các ngành nghệ thuật, nhân văn, tâm lý học thường có tâm trạng thất thường cao.

  Cởi mở với trải nghiệm: Hầu hết nghiên cứu cho thấy sự khác biệt lớn nhất giữa các sinh viên ở tính cách này. Sinh viên ngành nghệ thuật, nhân văn, tâm lý và khoa học chính trị đặc biệt thích những trải nghiệm. Ngược lại, sinh viên kinh tế, kỹ thuật, luật và khoa học không hào hứng với điều này.

  Theo Nguyễn Thảo - Vietnamnet